Politika jakosti

Naším prvořadým cílem je poskytovat nejvyšší kvalitu výrobků. V souladu s naším posláním, kterým je stát se lídrem špičkové technologie výměníků tepla na trhu, byl zaveden systém managementu jakosti. Jeho přísné normy platí pro všechny používané materiály a výrobní procesy. Tyto zásady jsou v souladu s normami a standardy ČSN EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 3834-2:2007, jakož i směrnicemi 97/23/EC Evropského parlamentu. Dále také splňujeme požadavky Americké společnosti strojních inženýrů (ASME) a China Manufacturing License pro výrobce tlakových zařízení.

SECESPOL - management  jakosti je založen na následujících principech:

  • plně partnerská spolupráce s dodavateli služeb a produktů, založená na vzájemné důvěře a objektivním hodnocení
  • neustálé zlepšování kvalifikace a odborných dovedností zaměstnanců
  • přísné řízení výrobních procesů
  • neustálé zlepšování systému managementu jakosti