izolace pro výměníky R-Line

Izolace pro chlazení u výměníků tepla R-line jsou vyráběny s použitím samolepící elastomerové pěny.

Pracovní parametry:

  • Pracovní teploty:   -40 °C do +110 °C
  • Tloušťka:                20 mm
  • Tepelná vodivost:   0,037 W/mK