DNA

DNA výměníky tepla představují další krok ve vývoji trubkových výměníků tepla. Přinášejí výrazné plusy v oblasti hydrauliky a přestupu tepla, a to při zachování charakteru a výhod tradičních trubkových výměníků.

DNA výměníky dosahují výrazně lepšího přestupu tepla v porovnání se standardním řešením. Uspořádání teplosměnné plochy dovoluje účinnější provoz aplikací s velkým objemovým průtokem médií na straně pláště (např. spaliny, horký vzduch, nízkotlaká pára).

Přílohy

Galerie

Produkty dle kategorie

Aplikace

Pro průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Chemický průmysl
 • Energetický průmysl
 • Petrochemický průmysl
 • Strojní průmysl
 • Těžební průmysl
 • HVAC
Pro aplikace
 • chladiče hydraulických olejů a jiných průmyslových kapalin
 • papírenský průmysl
 • textilní průmysl
 • chemické procesy
 • výparníky a kondenzátory v chladících systémech
 • procesy ohřevu a chlazení potravinářských výrobků
 • procesy pasterizace
 • ohřev minerálních suspenzí
 • systémy ohřevu thermo-oleji
 • systémy ohřevu parou
 • regenerační ohříváky
 • mezichladiče
 • systémy ohřevu parou
 • příprava teplé užitkové vody
 • systémy vytápění
 • ohřev a chlazení látek při zpracování ropy