Znalostní základna

Dwufazowy, termosyfonowy wymiennik ciepła - R&D. Część 1

2013-10-02

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, Wrzesień 2010 Autorzy: Artur Fiuk, Cieśliński J.T

více

Dwufazowy, termosyfonowy wymiennik ciepła - R&D. Część 2

2013-10-02

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, Listopad 2010 Autorzy: Artur Fiuk, Cieśliński J.T.

více

Badania eksperymentalne dwufazowego termosyfonowego wymiennika ciepła

2013-10-02

XIII Forum Ciepłowników Polskich (Polish District Heating Forum), September 2009 Autorzy: Artur Fiuk, Cieśliński J.T.

více

Calculation of the two-phase themosiphon heat exchanger

2013-10-02

Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems : VIII workshop, May 2009 Authors: Artur Fiuk, Cieśliński J.T.

více